Efektyvumo didinimas

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PSPC TEIKIAMŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS

VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC įgyvendina projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas bei optimizavimas pirminės sveikatos priežiūros centre“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609).

Projekto tikslas – pagerinti VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, infrastruktūrą bei kokybę.

Projekto įgyvendinimo metu buvo atliktas VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro patalpų, Jiezno g. 2, 62212 Alytuje, remontas, atnaujinta ir įsigyta medicininė įranga bei transporto priemonė, kuri yra būtina siekiant užtikrinti kokybiškas ir pirminės sveikatos priežiūros paslaugas visiems centro pacientams.

Tikslinės grupės ir jų poreikiai: prie VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro prisirašę pacientai, jų poreikiai – gauti kokybiškesnes pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.

Bendrai finansuojamo projekto bendra vertė 50 356 Eur, iš kurių:
Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos 46 579 Eur;
VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro lėšos 3 777 Eur.

Projekto veiklos įgyvendintos iki 2020 m. sausio 31 d