Apie mus

Pirminės sveikatos priežiūros centro misija yra patenkinti pacientų poreikius ir lūkesčius, teikiant prieinamas, saugias, kokybiškas, efektyvias ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudojant materialinius bei žmogiškuosius išteklius.

VšĮ Alytaus miesto savivaldybės PSPC vizija yra gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, diegti naujas efektyvias medicinines technologijas, kelti darbuotojų kvalifikaciją, gerinti darbo aplinką, užtikrinti Europos Sąjungos sveikatos sistemos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir PSPC nustatytų reikalavimų vykdymą.

Pagrindinis Alytaus miesto PSPC veiklos tikslas teikti kokybiškas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, apimant ligų prevenciją, diagnostiką, gydymą, siekiant kokybiškesnio paslaugų teikimo, kad jos būtų laiku prieinamos ir užtikrintas jų tęstinumas.