Get Adobe Flash player

Pirminės sveikatos priežiūros centro misija yra patenkinti pacientų poreikius ir lūkesčius, teikiant prieinamas, saugias, kokybiškas, efektyvias ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudojant materialinius bei žmogiškuosius išteklius.

PSPC vizija yra gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, diegti naujas efektyvias medicinines technologijas, kelti darbuotojų kvalifikaciją, gerinti darbo aplinką, užtikrinti Europos Sąjungos sveikatos sistemos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir PSPC nustatytų reikalavimų vykdymą.

alt


Pagrindinis PSPC veiklos tikslas – teikti kokybiškas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, apimant ligų prevenciją, diagnostiką, gydymą, siekiant kokybiškesnio paslaugų teikimo, kad jos būtų laiku prieinamos ir užtikrintas jų tęstinumas.

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje"

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PSPC TEIKIAMŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS

Alytaus miesto savivaldybės PSPC įgyvendina projektą €žSveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas bei optimizavimas pirminės sveikatos priežiūros centre (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609).ESFIVP I 2

Projekto tikslas -pagerinti Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, infrastruktūrą bei kokybę.

Projekto įgyvendinimu metu bus atliktas Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro patalpų, Jiezno g. 2, 62212 Alytuje, remontas, atnaujinta ir įsigyta medicininė įranga bei transporto priemonė, kuri yra būtina siekiant užtikrinti kokybiskas ir pirminės sveikatos priežiūros paslaugas visiems centro pacientams.

Tikslinės grupės ir jų poreikiai: prie Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro prisirasę pacientai, jų poreikiai gauti geresnes pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.

Bendrai finansuojamo projekto bendra vertė 50 356 Eur:

Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėsos 46 579 Eur;

Alytaus miesto savivaldybės PSPC lėsos 3 777 Eur.

Planuojama projekto veiklas įgyvendinti iki 2020 m. sausio 31 d.

 

Antihipertenzinių vaistų skyrimo tvarka:

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/keiciasi-kai-kuriu-antihipertenziniu-vaistu-skyrimo-tvarka

 

Informacija

Darbo laikas

Pirmadienis 07:30 - 19:00
Antradienis 07:30 - 19:00
Trečiadienis 07:30 - 19:00
Ketvirtadienis 07:30 - 19:00
Penktadienis 07:30 - 19:00
Šeštadienis Nedirbame
Sekmadienis Nedirbame

Prisijungimas